Portada
[Donar-se d'alta com a usuari]
[Recordar contrasenya]
buscar

Registres per a telecomunicacions

RETEL/2 - B125.
RETEL/2 - B125.

Grup 2 ( Classe B 125 mínim)

MATERIAL

Dispositiu de fosa fabricat en grafit esferoïdal (fosa dúctil) segons Norma EN-1563.

CARACTERÍSTIQUES

Tapes fabricades en fosa dúctil segons Norma EN-1563. Càrrega de trencament superior a les 15 tones i marcs de perfil d’acer angular amb un recobriment galvanitzat en calent. Altura interior del rebaix de 5,7 centímetres, especial per a enrajolats.

REVESTIMENT

Esmalt aplicat en pols basat en resines plàstiques termoestables tractades a alta temperatura. Recobriment ecològic sense dissolvents i sense provocar contaminació a l’aigua. CERTIFICACIÓ Dispositiu certificat per BUREAU VERITAS ESPAÑA conforme la Norma EN-124.

ZONA D’INSTAL·LACIÓ

Grup 2. Vorals, voreres, zones per als vianants i superfícies similars, àrees d’estacionament i aparcaments de diversos pisos per a cotxes.

COFUNCO, S.A   Carretera de la Pobla, 22 08788 Vilanova del Camí (Barcelona)
T  +34 938 034 697    Contactar   Mapa Web