Portada
[Donar-se d'alta com a usuari]
[Recordar contrasenya]
buscar
   EMPRESA FOSA GRISA I DÚCTIL Classificació

Classificació

Aquesta és la ubicació dels productes a la via pública segons la seva classificació en la definició d’EN124. Aquesta classificació és la que emprem al catàleg per situar els nostres productes segons el seu ús.

Ubicació de grups segons la seva situació en la via pública en la definició de EN-124 - Cofunco

Grup 1 (Classe A15 mínim) - Cofunco

Grup 1 (Classe A 15 mínim):
Zones d’utilització exclusiva de vianants i ciclistes.

Grup 2 (Classe B 125 mínim) - Cofunco

Grup 2 (Classe B 125 mínim) :
Voreres, zones per als vianants i superfícies similars, àrees d’estacionament i aparcaments de diversos pisos per a cotxes.

Grup 3 (Classe C 250 mínim) - Cofunco
Grup 3 (Classe C 250 mínim):
Per a dispositius de cobriment instal·lats sobre vorals i a la zona de cuneta dels carrers fins a un màxim de 50 cm cap a l’interior de la calçada i 20 cm cap a la vorera, mesurats ambdós des de la cara de la vorada que limita amb la calçada.

Grup 4 (Classe D 400 mínim) - Cofunco

Grup 4 (Classe D 400 mínim):
Calçades de carreteres (incloent-hi carrers per als vianants), vorals estabilitzats i zones d’aparcament per a tot tipus de vehicles.

Grup 5 (Classe E 600 mínim) - Cofunco

Grup 5 (Classe E 600 mínim):
Zones per les quals circulen vehicles de gran tonatge. Per exemple, paviments d’aeroports, molls, etc.

Grup 6 (Classe F 900 mínim) - Cofunco

Grup 6 (Classe F 900 mínim):
Zones sotmeses a càrregues molt elevades. Per exemple, paviments d’aeroports.COFUNCO, S.A   Carretera de la Pobla, 22 08788 Vilanova del Camí (Barcelona)
T  +34 938 034 697    Contactar   Mapa Web